Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Project

Εν Ιωνία, Θράκη και Πόντο

Λίγα λόγια για το ημερολόγιό μας!

Η έννοια του Ελληνισμού δεν είναι πλέον ο χώρος, αλλά ο χρόνος. Ο προσφυγικός πληθυσμός, από τα τρία πληγωμένα σημεία του ελληνισμού (Θράκη, Πόντο, Μικρά Ασία), πλέον ζει μέσα στο χρόνο. Όχι μέσα στον χώρο, στο χώρο που γεννήθηκε και που δικαιωματικά τους ανήκει. Τέσσερα σχολεία, αποφάσισαν να συγκεντρώσουν υλικό που να αφορά στις περιοχές αυτές και το οποίο συνδέσει την πόλη τους με το προσφυγικό στοιχείο από αυτές τις περιοχές. Επισκέψεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε σπίτια προσφύγων, είχαν ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα πλούσιο υλικό που είναι αδύνατον να παρουσιαστεί όλο στην εργασία μας.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση βιβλίων και κειμένων σπουδαίων Ελλήνων λογοτεχνών που αποτύπωσαν με την πένα τους το προσφυγικό ζήτημα και που αποσπάσματά τους συμπλήρωσαν την εργασία μας.

Δημιουργήσαμε ένα ημερολόγιο έτσι ώστε κάθε μήνας να έχει ως σημείο αναφορά τόσο την περιοχή κάθε σχολείου όσο και τη σύνδεσή του με τους πρόσφυγες. Για κάθε σχολείο συμπληρώθηκαν τρεις μήνες, έτσι ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ισότιμα και να συμπληρώσουν το ημερολόγιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο