Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πληροφορική

Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής οι μαθητές αποκτούν μία σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών του υπολογιστή, σε βάθος ανάλογο με τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και σε εύρος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, καθώς και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπολογιστές, προς όφελος της επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και της βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Επιπρόσθετα, κατακτούν βασικές δεξιότητες χειρισμού προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου, σχεδίασης, πλοήγησης στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κτλ.  και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργασιακό εργαλείο, μέσο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών.

Τέλος, εξοικειώνονται με τη σύνδεση των βασικών εξαρτημάτων και περιφερειακών μονάδων του υπολογιστή με γνώμονα τις αρχές της ασφάλειας και εργονομίας.

Η ιστοσελίδα του μαθήματος της Πληροφορικής βρίσκεται εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο