Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αγίου Νικολάου είναι δημόσιο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Ιδρύθηκε το έτος 2004.

Στο σχολείο μας φοιτούν έφηβοι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απόφοιτοι Ειδικού ή Γενικού Δημοτικού Σχολείου. Η διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη.

Οι ειδικότητες οι οποίες λειτουργούν είναι οι εξής:

  • Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής (ΦΕΚ 1400/Β/13-9-2004)
  • Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 1509/Τ. Δ./13-10-2006)
  • Πληροφορικής (ΦΕΚ 1509/Τ. Δ./13-10-2006)

Οι μαθητές εκτός από τα εργαστηριακά μαθήματα διδάσκονται τα ακόλουθα μαθήματα:

Αισθητική Αγωγή

Γλώσσα

Μαθηματικά

Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή

Πληροφορική 

Φυσική Αγωγή

Το σχολείο μας διαθέτει Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Σχολική Νοσηλεύτρια) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο