Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γλώσσα

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. είναι να συνεχίσουν οι μαθητές μας τη μαθησιακή τους πορεία, διδασκόμενοι την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου, να ενισχύσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα και να ενδυναμώσουν την έκφραση των συναισθημάτων τους με τελικό στόχο την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων, επιδιώκουμε την εξοικείωση των μαθητών με την Ελληνική γλώσσα και τη χρήση της τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές μας μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, συνειδητοποιούν την αξία του λόγου για τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και ικανοποιούν τις συναισθηματικές, πνευματικές και πρακτικές τους ανάγκες.

Στο μάθημα της Γλώσσας οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε ποικίλες δραστηριότητες ατομικές και ομαδικές, προκειμένου να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας και να συνάψουν υγιείς, διαπροσωπικές σχέσεις με ενήλικους και συνομήλικους στη σχολική και εξωσχολική τους ζωή.

Για την επίτευξη των στόχων μας, κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας γίνεται χρήση σχολικών εγχειριδίων, εικονογραφημένων ιστοριών, εκπαιδευτικών λογισμικών, έντυπων υλικών, μουσικής και παιχνιδιών. Τόσο στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όσο και κατά τη διάρκειά της, οι μαθητές αξιολογούνται και αυτό-αξιολογούνται μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών, προκειμένου να διαπιστωθεί το γνωστικό και αντιληπτικό τους υπόβαθρο και ανάλογα με τα αποτελέσματα ιεραρχούνται εκ νέου οι εκπαιδευτικοί μας στόχοι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο