Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΕΠΦ

The glory of the wind

The preservation of the rusted and abandoned windmills, located on the Lasithi Plateau, must give environmental “breath”. Their restoration was deemed sustainable and feasible by the Hellenic Mediterranean University, since the cost of repair is particularly low.
The role of the windmills will be twofold. With approximately 2,500 windmills, the villages of the Plateau will have significant benefits, since all crops will be irrigated, they will be energy self-sufficient and in addition they will supply electricity to at least 600 electric cars.
The first reconstructed windmills are already operating on the plain and are, among other things, a pole of attraction for visitors to the Lasithi Plateau.

Η δόξα των ανέμων!

Περιβαλλοντική «ανάσα», αναμένεται να δώσει η συντήρηση των σκουριασμένων και εγκαταλελειμμένων ανεμόμυλων, που βρίσκονται στο Οροπέδιο Λασιθίου. Η αναπαλαίωσή τους, κρίθηκε βιώσιμη και εφικτή από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αφού το κόστος επισκευής είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
Ο ρόλος των ανεμόμυλων, θα είναι διπλός. Με 2.500 περίπου ανεμόμυλους, τα χωριά του Οροπεδίου θα έχουν σημαντικά οφέλη, αφού θα αρδεύονται όλες οι καλλιέργειες, θα είναι ενεργειακά αυτάρκη και επιπλέον θα τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα τουλάχιστον 600 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.
Οι πρώτοι ανακατασκευασμένοι ανεμόμυλοι ήδη λειτουργούν στον κάμπο και αποτελούν εκτός των άλλων, πόλο έλξης για τους επισκέπτες του Οροπεδίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο