Προσωπικό Σχολικού Έτους 2021-2022

A/AΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΓΟΡΙΤΣΑΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
2ΒΑΛΚΑΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΙΩΑΝΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
6ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΕΛΕΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8ΣΑΒΒΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΜΑΡΙΑΝΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
10ΔΕΜΕΤΖΟΥΖΗΝΟΒΙΑΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
11ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΕΛΠΙΔΑΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΒΠ
12ΠΑΠΑΔΑΚΗΑΝΔΡΙΑΝΗΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
13ΠΕΔΟΥΜΑΡΙΑΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο