Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προσωπικό Σχολικού Έτους 2021-2022

A/AΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΓΟΡΙΤΣΑΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
2ΒΑΛΚΑΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4ΜΠΟΖΙΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
5ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΙΩΑΝΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
7ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΕΛΕΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
8ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9ΣΑΒΒΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΜΑΡΙΑΝΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
11ΔΕΜΕΤΖΟΥΖΗΝΟΒΙΑΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΕΛΠΙΔΑΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΒΠ
13ΠΑΠΑΔΑΚΗΑΝΔΡΙΑΝΗΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
14ΠΕΔΟΥΜΑΡΙΑΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο