Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σχ. Έτος 2020-2021

Το σχολικό έτος 2020 – 2021 στο σχολείο μας, υλοποιήθηκαν έξι (6) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου μας. Αναλυτικά, εκπονήθηκαν τα παρακάτω Π.Σ.Δ.:

1.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, με τίτλο: «Όταν η Ανάσα γίνεται αέρας: Ασφαλώς, Οδηγώ».

2.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Υγιεινή Διατροφή και Στοματική Υγεία».

3.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Διατροφή και Αειφόρος Ανάπτυξη».

4.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Μαθαίνω να λέω όχι».

5.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Συνυπάρχω και επικοινωνώ»

6.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Πρόληψη ατυχημάτων και Α’΄ βοήθειες στο χώρο του σχολείο».

Μετάβαση στο περιεχόμενο