Έτος 2020-2021

Το σχολικό έτος 2020-2021 στο σχολείο μας, υλοποιήθηκαν έξι (6) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου μας. Αναλυτικά, εκπονήθηκαν τα παρακάτω Π.Σ.Δ.

1.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, με τίτλο: «Όταν η Ανάσα γίνεται αέρας: Ασφαλώς, Οδηγώ».

2.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Υγιεινή Διατροφή και Στοματική Υγεία».

3.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Διατροφή και Αειφόρος Ανάπτυξη».

4.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Μαθαίνω να λέω όχι».

5.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Συνυπάρχω και επικοινωνώ»

6.      Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Πρόληψη ατυχημάτων και Α΄ βοήθειες στο χώρο του σχολείο».

Μετάβαση στο περιεχόμενο