Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Το να είσαι σε κατάσταση αναπηρίας δεν πρέπει να είναι λόγος αποκλεισμού για να έχεις πρόσβαση σε κάθε πτυχή που αξίζει να ζήσεις. – Emma Thompson.

Το Ειδικό βοηθητικό προσωπικό εξασφαλίζει  το δικαίωμα των μαθητών στην εκπαίδευση, ενισχύει την κοινωνική τους και την συναισθηματική τους ασφάλεια.

Συμμετέχει ισότιμα στον σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου διατυπώνοντας τις απόψεις  του για θέματα της αρμοδιότητας του ή γενικότερου ενδιαφέροντος .

Βοηθά τους μαθητές  στις βασικές τους ανάγκες.

Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και απασχολεί δημιουργικά τους μαθητές ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου.

Επικοινωνεί και συνεργάζεται  με τους γονείς των μαθητών έχοντας υποστηρικτικό ρόλο για θέματα που αφορούν στην ειδικότητά του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο