Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φυσική Αγωγή

Η Ειδική ή προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή είναι κλάδος της Φυσικής Αγωγής που εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της Ειδικής Εκπαίδευσης. Αφορά σε άτομα με φυσικές ή νοητικές αναπηρίες, ορθοπεδικά και προβλήματα υγείας, άτομα από εκπαιδευτικά υποβαθμισμένο περιβάλλον, άτομα με ψυχικές ασθένειες και ειδικότερα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Η Ειδική Φυσική Αγωγή, δεν αποτελεί αυτοτελές ή ξεχωριστό πρόγραμμα εκπαίδευσης, διαφορετικό από το πρόγραμμα της Γενικής εκπαίδευσης. Οι γενικές αρχές και το περιεχόμενο των μορφωτικών αγαθών δεν καταργούνται και δεν αντικαθίστανται, αλλά τροποποιούνται ή συμπληρώνονται κατά περίπτωση. Οι στόχοι ενός προγράμματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής είναι όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένοι και εξατομικευμένοι από τη στιγμή που τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν έχουν τις ίδιες φυσικές και κινητικές δυσκολίες. Οι στόχοι εξαρτώνται από το επίπεδο της κινητικής ανάπτυξης του παιδιού.

Έτσι, η Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή συμβάλλει κατά προτεραιότητα στη φυσική και κινητική ανάπτυξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην ψυχική και γνωστική/νοητική τους καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία και την αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο