Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μαθηματικά

Κυρίαρχος στόχος της διδασκαλίας των Μαθηματικών σε μαθητές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), είναι η βελτίωση της κοινωνικής προσαρμογής τους και η κατάκτηση της αυτονομίας τους, σύμφωνα πάντα με τις εξατομικευμένες δυνατότητές τους.

Τα Μαθηματικά συμβάλλουν στην αύξηση της παρατηρητικότητας, της προσοχής και της επιμονής, καθώς απαιτούν πάντα την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη μεθοδική σκέψη και τις λογικές διεργασίες, που είναι απαραίτητες στις κοινωνικές δραστηριότητες και τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο