Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προσωπικό Σχολικού Έτους 2020-2021

A/AΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΓΟΡΙΤΣΑΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
2ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
3ΒΑΛΚΑΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4ΔΟΣΗΦΙΛΟΘΕΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
5ΘΕΟΥΛΑΚΗΡΑΦΑΗΛΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
6ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7ΠΑΝΕΖΩΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
8ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
9ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΕΛΕΝΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10ΠΛΟΥΤΙΝΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11ΔΕΜΕΤΖΟΥΖΗΝΟΒΙΑΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΕΛΠΙΔΑΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΒΠ
13ΠΑΠΑΔΑΚΗΑΝΔΡΙΑΝΗΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
14ΠΕΔΟΥΜΑΡΙΑΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο