Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κοινωνικός Λειτουργός

  • Αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου, οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
  • Συνεργάζεται συστηματικά και προγραμματισμένα με τις οικογένειες των μαθητών του σχολείου, επιδιώκοντας τη θετική στάση της οικογένειας στο πρόβλημα του μαθητή και την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών σχέσεων.
  • Επισκέπτεται τις οικογένειες των μαθητών στο σπίτι, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης και να συμβάλει στη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.
  • Καταρτίζει το κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του μαθητή σε συνεργασία πάντα με τους γονείς.
  • Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο κάθε μαθητή, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις.
  • Βοηθά την οικογένεια στην επικοινωνία με αρμόδιους φορείς ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της. Επίσης παραπέμπει την οικογένεια σε άλλες υπηρεσίες όταν κρίνεται αναγκαίο.
  • Συνεργάζεται σε ατομική ή ομαδική βάση (μικρές ομάδες) με τους μαθητές με σκοπό τη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων ή την επίλυση κάποιου προσωπικού προβλήματος.
  • Παρακολουθεί την εργασιακή αποκατάσταση των απόφοιτων μαθητών για εύλογο χρονικό διάστημα και τους βοηθά όσο μπορεί πιο αποτελεσματικά.
  • Είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις οικογενειακής παραμέλησης ή κακοποίησης ή άλλων σοβαρών προβλημάτων να συνεργάζεται με αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Μετάβαση στο περιεχόμενο