Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στοιχεία Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Το Αμήν της φύσης είναι πάντα ένα λουλούδι. “Oliver W. Holmes”

Τόσο ο Τομέας όσο και το Μάθημα “Στοιχεία Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος”, συνδυάζουν απόλυτα τον Πρωτογενή και τον δευτερογενή Τομέα Παραγωγής.

Οι μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα ή το Εργαστήριο του Τομέα, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να διδαχτούν και να εκπαιδευτούν σε ένα μάθημα που “κρύβει” πολλές εκπλήξεις! Έρχονται σε επαφή με το θαυμαστό κόσμο των φυτών, τη γη, την καλλιέργειά της, τη διατροφή του ανθρώπου και τις διατροφικές του συνήθειες, τη μαγειρική των προϊόντων που παράγουν στο εργαστήριο ή παράγονται από τον Πρωτογενή τομέα και τέλος μαθαίνουν να αγαπούν και να φροντίζουν το περιβάλλον.

Οι μαθητές του Τομέα, δεν παρακολουθούν το μάθημά τους μόνο στην τάξη ή στο Εργαστήριο, αλλά αρκετές φορές διδάσκονται το γνωστικό αντικείμενο στην ύπαιθρο, επισκέπτονται μονάδες συναφούς αντικειμένου (θερμοκήπια, βοτανικούς κήπους, λαϊκή αγορά, καταστήματα πώλησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα, ξενοδοχειακές μονάδες, κ.λπ.). Οι διδακτικές επισκέψεις εκτός ή εντός νομού, η συμμετοχή σε δράσεις ή σε διαγωνισμούς και η προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης, είναι πρωταρχικής σημασίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σ’ αυτόν.

Σε γενικές γραμμές, ο Τομέας Γεωπονίας – Τροφίμων – Περιβάλλοντος και η διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μαθήματος, ακολουθούν τόσο την Τυπική όσο και την Άτυπη Εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο