Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ψυχολόγος

Ψυχολογική Υποστήριξη

H ψυχολόγος στο πλαίσιο του σχολείου, καλείται να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο των μαθητών/τριών του, αλλά και των οικογενειών του και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι μαθητές/τριες του. Πιο συγκεκριμένα, οι άξονες της ψυχολογικής υποστήριξης αφορούν τρείς τομείς:

1. Ατομικές και Ομαδικές Παρεμβάσεις με τους μαθητές/ τις μαθήτριες.

Σε  ένα πρώτο επίπεδο διεξάγεται η Ψυχομετρική και Συναισθηματική Αξιολόγηση η οποία  αποτελεί μια τεκμηριωμένη διερεύνηση των νοητικών, κοινωνικών, συναισθηματικών, διαπροσωπικών δεξιοτήτων των εφήβων και πραγματοποιείται με τη χρήση σταθμισμένων ή/και μη εργαλείων. Έπειτα, η παρέμβαση και η υποστήριξη των μαθητών/τριών είναι εξατομεκευμένη και προσανατολισμένη στις ιδιαίτερες ικανότητες και δυσκολίες των μαθητών/τριών. Γενικά, έχει ως στόχο την προσωπική/συναισθηματική τους ανάπτυξη και την ομαλή ένταξη τους στα διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια της καθημερινότητας. Επιμέρους στόχοι των ατομικών/ομαδικών παρεμβάσεων αποτελούν:

  • η εκμάθηση κοινωνικών επικοινωνιακών, συναισθηματικών δεξιοτήτων
  • η ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτόεξυπηρέτησης, αυτοφροντίδας και αυτονομίας
  • η διαχείριση των εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων  προβλημάτων (όπως κοινωνική αποστασιοποίηση, παραβατική συμπεριφορά, διαχείριση συναισθημάτων άγχους, φόβου και θλίψης)
  • η ανάπτυξη της ψυχολογικής αναθεκτικότητας και της ικανότητας αυτοπροστασίας από πιθανούς κινδύνους της καθημερινής ζωής
  • η διαχείριση περιπτώσεων κρίσεων

2. Ατομικές ή και Ομαδικές Παρεμβάσεις με τος Γονείς/Κηδεμόνες

Οι παρεμβάσεις αυτού του τύπου συμπεριλαμβάνουν Συμβουλευτική και Ψυχοεκπαίδευση γονέων. Η Συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των γονιών ώστε να αναταποκριθούν αποτελεσματικά στον γονεϊκό τους ρόλο, στις ανάγκες και στη φροντίδα του παιδιού τους, να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση μαζί του και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες του. Επίσης, η υποστήριξη της οικογένειας λαμβάνει χώρα και με ψυχοεκπαίδευση γονέων στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η κατανόηση και η αποδοχή της διάγνωσης, η κατανόηση των δυνατοτήτων και δυσκολιών των μαθητών και η ενημέρωση γύρω από κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις που αφορούν στο παιδί τους.

3. Συνεργασία με άλλους φορείς και ειδικούς θεραπευτές ή ιατρούς.

Σημαντικό μέρος της δουλειάς του ψυχολόγου αποτελεί η συνεργασία με φορείς ή ειδικούς στους οποίους έχει απευθυνθεί και συνεργάζεται, ή χρειάζεται να παρεπεμφθεί η οικογένεια, προκειμένου να ακολουθηθεί μία κοινή στοχοθεσία και παρέμβαση για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του μαθητή/τριας και της οικογένειας του/της.

Το ιστολόγιο “ΨυχοΛογούμε” της Ψυχολόγου του σχολείου μας, Παπαδάκη Ανδριανής, βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://papadakiandr.blogspot.com/

Μετάβαση στο περιεχόμενο