Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή

Το μάθημα της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής συμπεριλαμβάνεται ως γνωστικό αντικείμενο στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών μας.

Σκοπός του μαθήματος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης των μαθητών μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, μέσα από την συζήτηση θεματικών ενοτήτων όπως η ελευθερία, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικογένεια, τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα επαγγέλματα, η δικαιοσύνη, η ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών, η ικανότητα να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως ατομική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική οντότητα, με αποτέλεσμα να αντιληφθούν τόσο τα δικαιώματα, όσο και τις υποχρεώσεις τους για την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι. Επίσης, είναι σε θέση να συγκρίνουν το παλιό με το καινούριο, το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Τέλος, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές μας αναπτύσσουν ρόλους. αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο