Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κ1Κοινωνικοί και Οργανωσιακοί Δείκτες

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Νικολάου

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου.

Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.

Για την επίτευξη αυτών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει:

 • Να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες, την προσωπικότητα, τις κοινωνικές, πολιτιστικές, Θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
 • Να ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και να προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες αυτών.
 • Να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων, στις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν στο σχολείο.
 • Να ενημερώνονται και να τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, να σέβονται τη διοικητική ιεραρχία και να συνεργάζονται στενά με τη Διεύθυνση του σχολείου, το Διευθυντή Εκπαίδευσης, τους Συντονιστές εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες εξωδιδακτικές που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

 • Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 8.15 και ολοκληρώνονται στις 13.15.
 • Η προσέλευση των μαθητών και των εκπαιδευτικών το πρωί στο σχολείο πρέπει να είναι έγκαιρη, δηλαδή πριν από το χτύπημα του κουδουνιού.
 • Οι εφημερεύοντες καθηγητές και το ΕΒΠ πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 8.00.
 • Το ΕΒΠ φροντίζει για την παραλαβή των μαθητών που υποστηρίζει και χρήζουν βοήθειας.
 • Η πρωινή προσευχή, οι ανακοινώσεις κλπ. ειδικά για φέτος λόγω COVID19 πραγματοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Η πόρτα του σχολείου θα κλειδώνει αμέσως μετά τις 8.15 με ευθύνη του ΕΒΠ και θα ανοίγει μόνο για τους μαθητές που έρχονται στο σχολείο με ταξί ή για τους μαθητές για τους οποίους έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση του σχολείου από τους κηδεμόνες τους.
 • Το ΕΒΠ φροντίζει για το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας, όποτε χρειαστεί.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ομαλή είσοδο των μαθητών στο σχολείο και την αποχώρησή τους από αυτό.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 • Η μεσημβρινή αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, γίνεται αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού για την λήξη της 6ης διδακτικής ώρας (13.15) ή ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε τάξης.
 • Κανένας μαθητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο, πριν την λήξη του προγράμματος.
 • Αν προκύψει λόγος υγείας ή προσωπικός ή οικογενειακός και χρειαστεί να αποχωρήσει ο μαθητής, θα πρέπει να δοθεί άδεια από την Διεύθυνση του σχολείου και να ενημερωθεί ο γονέας ή ο κηδεμόνας του.
 • Το ΕΒΠ φροντίζει για την παράδοση των μαθητών που υποστηρίζει στους κηδεμόνες ή τα ταξί, μετά το πέρας των μαθημάτων.
 • Η παράδοση των μαθητών που υποστηρίζονται από το ΕΒΠ στους κηδεμόνες τους, θα πραγματοποιείται έως τις 13.30. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

 • Όποιος δεν ανήκει στην σχολική κοινότητα του ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου, δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου.
 • Οι επισκέπτες (γονείς, ομιλητές, τεχνικοί, προμηθευτές κ.α.) εισέρχονται στο σχολείο κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στους χώρους των γραφείων χωρίς πρόσκληση από το προσωπικό του σχολείου.
 • Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, το ΕΒΠ και το ΕΕΠ πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά κλπ.) σε όλους τους χώρους του σχολείου για την αποφυγή μετάδοσης του COVID19.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί στα διαλείμματα, φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση των κανόνων υγιεινής.
 • Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων (Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής, Πληροφορικής, Γεωπονίας) μεριμνούν για την καλή συντήρηση και την ασφάλεια του εργαστηριακού εξοπλισμού τους σε όλη την διάρκεια της ημέρας.

1.    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Κατά την παραμονή τους στο σχολείο οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να συνεργάζονται με τους καθηγητές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων κοσμιότητας και τους νόμους της πολιτείας.
 • Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στις αίθουσες μόλις χτυπήσει το κουδούνι, να ακολουθούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και υγιεινής και να μην καταναλώνουν τροφές και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των μαθημάτων.
 • Στους χώρους των εργαστηρίων (Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής, Πληροφορικής, Γεωπονίας), οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και υγιεινής όπως και στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Οι όποιες παραβάσεις, συνυπολογίζονται στον χαρακτηρισμό της διαγωγής τους.
 • Για τις παραβάσεις προβλέπονται κυρώσεις που ξεκινούν από την παρατήρηση και την επίπληξη και κλιμακώνονται ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος.
 • Το σχολείο θεωρεί τα παρακάτω παραπτώματα των μαθητών ως σοβαρές παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού και τα αντιμετωπίζει αναλόγως:
 • Κατοχή στο σχολείο οποιουδήποτε επικίνδυνου οργάνου ή απαγορευμένης ουσίας (αλκοόλ, εξαρτησιογόνες ουσίες κλπ.).
 • Καταστροφή, κλοπή ή παραμόρφωση περιουσιακού στοιχείου του σχολείου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο.
 • Καταστροφή ή κλοπή προσωπικής περιουσίας μαθητή.
 • Κάθε εσκεμμένη πράξη που έχει ως σκοπό την διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο του σχολείου.
 • Κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου, καθώς και σε όλες τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις, σχολικούς περιπάτους κλπ. που μπορεί να πραγματοποιηθούν εκτός των ορίων του σχολείου.
 • Χρήση κινητών τηλεφώνων καθώς και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής από τους μαθητές και για οποιαδήποτε ενέργεια (βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση, ηχογράφηση κλπ.) εντός του σχολικού χώρου.
 • Άσκηση λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής βίας.

2.    ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Η ανάπτυξη θετικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή / και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Οι εκπαιδευτικοί και το ΕΕΠ οφείλουν να υλοποιούν δράσεις και προγράμματα τα οποία προωθούν τον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την επίλυση συγκρούσεων και την θετική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Η Διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί και το ΕΕΠ χρειάζεται να συνεργάζονται με τους Φορείς και τις οικογένειες των μαθητών ως παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών. Οι εκπαιδευτικοί και το ΕΕΠ πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά την αναφορά κάθε περιστατικού εκφοβισμού και να παρεμβαίνουν με  συνέπεια.

Στο πλαίσιο της πρόληψης φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού:

 • Απαγορεύεται οι μαθητές να προσβάλλουν ή να υποτιμούν άλλους συμμαθητές τους για εθνικούς, θρησκευτικούς, φυλετικούς ή άλλους λόγους.
 • Ο ευτελισμός και η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών μαθητών και καθηγητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρούνται παραπτώματα και τιμωρούνται.
 • Απαγορεύεται κάθε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική).
 • Σε περίπτωση που οι μαθητές γίνουν αποδέκτες ή παρατηρητές οποιασδήποτε μορφής βίας (λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής) ή απρεπούς συμπεριφοράς οφείλουν να απευθυνθούν στο ΕΕΠ ή στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος, ή στο Σύμβουλο Σχολικής Ζωής ή στη Διεύθυνση του σχολείου.

3.    ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Το σχολείο οργανώνει μια σειρά από δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού χώρου, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής.
 • Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν και να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες (διδακτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.) .
 • Σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες οι μαθητές θα πρέπει να  συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, να σέβονται τον χώρο, να υπακούουν στις υποδείξεις των καθηγητών τους και να ακολουθούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, όπως αναφέρονται πιο πάνω.

4.    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • Οι κηδεμόνες ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την επίδοση, τη συνολική εικόνα και τις απουσίες των μαθητών τακτικά στη διάρκεια του σχολικού έτους.
 • Στο τέλος κάθε τετράμηνου η Διεύθυνση του Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζουν την ημερομηνία κατά την οποία θα παραλάβουν οι γονείς/κηδεμόνες τον έλεγχο προόδου των μαθητών και θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδό τους.
 • Ο γονέας είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το σχολείο για τυχόν πρόβλημα υγείας του μαθητή, προβλήματα επιθετικής, παραβατικής συμπεριφοράς ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα τον απασχολεί.
 • Το σχολείο με ευθύνη του ΕΕΠ πρέπει να ενημερώνει τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών, κάθε φορά που προκύπτει οποιοδήποτε θέμα συμπεριφοράς.
 • Ο γονέας οφείλει να ενημερώνει το σχολείο σε περίπτωση απουσίας του μαθητή.
 • Η  ενημέρωση των γονέων από το σχολείο, γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε με email.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να ανταποκρίνονται κάθε φορά που το σχολείο τους προσκαλεί.

5.    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου.
 • Οφείλουν να μην ρυπαίνουν το σχολικό περιβάλλον
 • Να μην γράφουν στα θρανία και στους τοίχους και να μην καταστρέφουν τον εξοπλισμό.
 • Να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων, του αύλειου χώρου και γενικά του σχολικού κτηρίου.
 • Αν κάποιος μαθητής αντιληφθεί ότι κάποιος συμμαθητής του παραβαίνει κάποιον από τους παραπάνω κανόνες, οφείλει να το αναφέρει στο προσωπικό του σχολείου.
 • Μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται για την συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου ισχύει για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο