Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ψυχολόγος

ΔΡΑΣΕΙΣΕ.Ε.Π.Κοινωνικός ΛειτουργόςΣχολ. ΝοσηλευτήςΨυχολόγος

Παρουσίαση προγραμμάτων Κοινωνικο-Συναισθηματικής Παρέμβασης

Η Ισότητα των φύλων έχει σημασία Στερεότυπα/Εκφοβισμος και φύλο https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/multimedia-resources/ΙΕΠ- σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση –Εκπαιδευτικά Πρόγραμματα http://iep.edu.gr/el/ekpaideftika-programmata-yliko

Read More
Μετάβαση στο περιεχόμενο