Υπεύθυνος COVID 19

Υπεύθυνος COVID 19 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Νικολάου: Πέδου Μαρία ΠΕ25 Σχολική Νοσηλεύτρια

Αναπληρωτής υπεύθυνος: Μαυροειδής Γεώργιος ΠΕ88.02 Γεωπόνος

Μετάβαση στο περιεχόμενο