Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Π7Παιδαγωγικοί Δείκτες

Σχολική Διαρροή

Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολ. έτους 2020 – 2021 παρουσίαζε αδυναμία η Παιδαγωγική και Μαθησιακή λειτουργία ως προς τον άξονα 2. Υπήρχαν μαθητές που συχνά απουσίαζαν, ενώ κάποιοι άλλοι έδειχναν να χάνουν το ενδιαφέρον τους για το σχολείο. Αμέσως τέθηκαν οι στόχοι βελτίωσης στον άξονα αυτό και η Ομάδα Δράσης προέβη στο σχεδιασμό και στη συνέχεια στην υλοποίηση των ενεργειών που έπρεπε να γίνουν, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο το φαινόμενο της σχολικής διαρροής.
Οι στόχοι που τέθηκαν από την ομάδα δράσης για να περισταλεί η σχολική διαρροή – φοίτηση επετεύχθησαν πλήρως, όπως αυτό φαίνεται μέσα από την υλοποίηση και την αποτίμηση της δράσης στον συγκεκριμένο άξονα.

Πιο αναλυτικά:

Πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σχεδιασμό:
α) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων,
β) Συμπράξεις με σχολεία στο πλαίσιο συμπερίληψης,
γ) Ενδοσχολικές δράσεις στο πλαίσιο συνδιδασκαλίας,
δ) Συμμετοχή σε περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνής διαγωνισμούς,
ε) Συμμετοχή σε πέντε (5) εθνικά σχολικά δίκτυα,
στ) Ενημέρωση των μαθητών και των οικογενειών τους από φορείς,
ζ) Συστηματική επικοινωνία – επαφή γονέων και κηδεμόνων με το ΕΕΠ του σχολείου.

Τα αποτελέσματα της δράσης ήταν ενθαρρυντικά αφού επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος που ήταν:
α) οι μαθητές να κατακτήσουν βασικές κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες με σκοπό να συνεχίσουν να φοιτούν στο σχολείο μας, ενώ παράλληλα να οικοδομήσουν την προσωπική και κοινωνική τους ταυτότητα και
β) οι μαθητές που είχαν χάσει την επαφή τους με το σχολικό περιβάλλον, να επιστρέψουν στο σχολείο αποκτώντας νέα κίνητρα και ενδιαφέροντα.

Να σημειωθεί ότι:
Η συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων ήταν άριστη και πάντα εποικοδομητική.
Οι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις των δράσεων.
Υπήρχαν γονείς που συμμετείχαν σε δράσεις και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την όλη διαδικασία και το αποτέλεσμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο