Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Π4Παιδαγωγικοί Δείκτες

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Κριτήρια επιλογής προορισμού, περιεχόμενο επίσκεψης, προετοιμασία, μετά την επίσκεψη, παρατηρήσεις

Για όλες τις διδακτικές επισκέψεις που γίνονται, ακολουθείτε η ίδια διαδικασία στο σχολείο μας. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός προτείνει στο σύλλογο διδασκόντων το είδος της επίσκεψης, τον προορισμό, το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η επίσκεψη. Αναφέρει τους εκπαιδευτικούς στόχους οι οποίοι καταγράφονται στο πρακτικό και όλη την προετοιμασία της επίσκεψης. Φυσικά, αναφέρονται και όλα τα κριτήρια που επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος προορισμός.

Βαδίζοντας πάντα στη νομοθεσία και σύμφωνα μ’ αυτή:

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών και μαθητριών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρί­σουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακρο­χρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται απα­ραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους μαθητές και μαθήτριες σχετικά με τον τόπο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξα­σφαλίζεται η απόκτηση όσο το δυνατόν πιο πλούσιων εμπειριών. Τις εκδρομές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό-μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου και επομένως, κρίνεται σκόπι­μο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους.

Όλες δε οι επισκέψεις, είναι σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 14/89494/ΓΔ4/2020 ΦΕΚ 2888/Β/17-7-2020 Άρθρο 2: Διδακτικές επισκέψεις, μετακινήσεις στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ.

Σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α.: Οι διδακτικές επισκέψεις, μετακινήσεις στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ., πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού χώρου, σε περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ή σε χώρους τεχνολογικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος. Αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών και μαθητριών και έχουν σκοπό να διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών και μαθητριών, να τους ενθαρρύνουν να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, να παρέχουν σε αυτούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου διαχρονικά και να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους.

Προκειμένου οι διδακτικές επισκέψεις να ανταποκρίνονται σε παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός τους, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: α) τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους, β) τις δραστηριότητες προετοιμασίας μελέτης του θέματος μέσα στην τάξη, γ) τις δραστηριότητες στον χώρο της επίσκεψης και δ) την αποτίμηση της όλης διαδικασίας και την εξαγωγή των αναγκαίων εκτιμήσεων και ανατροφοδοτήσεων.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι λόγω ευελιξίας του Ω. Π. γίνονται αρκετές Εκπαιδευτικές επισκέψεις – έξοδοι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, Πρόκειται για εκπαιδευτικές επισκέψεις ή εξόδους των μαθητών/τριών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο (2) διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της βιωματικής μάθησης και του ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω, γίνονται αρκετές διδακτικές – εκπαιδευτικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  Κυρίως σε κοντινές αποστάσεις και μικρής χρονικής διάρκειας. Πρέπει να σημειώσουμε πως: Στην Ειδική Αγωγή, οι διδακτικές επισκέψεις είναι επιβεβλημένες, αφού οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερο βιωματικά και όχι μέσω μιας απλής μαθησιακής διδασκαλίας. Βέβαια, οι μαθητές είναι εκείνοι που ζητούν να γίνει η επίσκεψη, πολλές φορές να γίνει αρκετές φορές στο ίδιο μέρος όπως π.χ. το θερμοκήπιο, ή τη μονάδα επεξεργασίας αιθέριων ελαίων, ή τον ελαιώνα δίπλα στο σχολείο, ακόμα και την επίσκεψη στη θάλασσα και το μάθημα σχεδόν μέσα στη θάλασσα.

Μετά από κάθε επίσκεψη είναι εμφανής η ευχαρίστηση στο πρόσωπο των μαθητών μας. Η συμπεριφορά τους αλλάζει αφού φαίνεται πως έχουν ανάγκη αυτή την έξοδο από το σχολείο και περιμένουν με αγωνία την επόμενη επίσκεψη. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλές διδακτικές επισκέψεις, αλλά τα τελευταία χρόνια γίνονται με μικρότερη συχνότητα αφού ελλοχεύει ακόμα ο κίνδυνος από τον covid και οι μαθητές μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι.

Ενδεικτικά, κάποιες επισκέψεις της φετινής σχολικής χρονιάς είναι:

Σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής, όπου οι μαθητές επισκέπτονται την κουζίνα, τους διάφορους χώρους και γενικά ό,τι θα μπορούσε να τους ελκύσει το ενδιαφέρον.

Στη Λαϊκή αγορά, όπου γίνεται αναγνώριση των λαχανικών, διδάσκεται η ποιότητα των λαχανικών, γίνεται ποιοτικός έλεγχος, βλέπουμε τις διάφορες ποικιλίες από ένα προϊόν και τιaς διαφορές που έχουν μεταξύ τους.

Σε εργαστήρια επεξεργασίας αρωματικών φυτών, σε αποστακτήρια, σε μονάδες παραγωγής αρωμάτων, βιολογικών απορρυπαντικών και σαπουνιών, όπου παρασκευάζουμε και αυτά που χρησιμοποιούμε στο σχολείο μας.

Σε διάφορες υπηρεσίες της περιοχής όπως, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Τροχαία και η Αστυνομική Διεύθυνση, η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου.

Στο δε πλαίσιο συμπερίληψης επισκεπτόμαστε διάφορα σχολεία, όπου συμπράττοντας δημιουργούμε διάφορα εικαστικά ή video με τα οποία συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς.

Επισκεπτόμαστε διάφορα καταστήματα της περιοχής, όπως super markets στα οποία γίνονται εικονικές αγορές ή παραλαμβάνουμε τα απορρίμματα λαχανικών για τον κομποστοποιητή μας, σε κτηνιατρείο της περιοχής, σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία.

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε πως για πρώτη φορά, μαθητές του σχολείου μας, βγήκαν εκτός Κρήτης, συνοδεία των γονέων τους. Το ταξίδι με το αεροπλάνο, η αλλαγή περιβάλλοντος, οι εικόνες που είδαν τους έκανε πραγματικά να ενθουσιαστούν και να αναζητούν κι άλλες αντίστοιχες εμπειρίες. Επισκεφτήκαμε τη Βόρεια Ελλάδα, αφενός για να παραβρεθούμε στη βράβευση του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη και αφετέρου να επισκεφτούμε διάφορα μέρη όπως η Λίμνη Κερκίνη, το Σπήλαιο Αλιστράτης, η Καβάλα, κ.λπ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο