Εκπαιδευτικοί

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Φωτογραφία

Οικονόμου Αγορίτσα (Διευθύντρια)    
Βαλκάνης Αντώνιος    
Μαυροειδής Γεώργιος    
Πλουτινάκης Ευάγγελος ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής